วันอังคารที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ตัวอย่าง integrate 10 ( อินทิเกรต 10 ) ((4/(1+(x^2)) -6coshx)dx


โจทย์ จงหาอินทิเกรต ((4/(1+(x^2)) -6coshx)dx
วิธีทำ

กระจายอินทิเกรต


สูตรที่ใช้อินทิเกรตจัดรูปใหม่

ตอบ
วีดีโอวีดีโอไม่อธิบายไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น