วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ตัวอย่างที่2.1 สมการเอกพันธ์เชิงเส้น Homogeneous Linear Equation dy/dx=((y^2)+xy)/xyเช็คแล้วว่าเป็นสมการเอกพันธ์  และเมื่อจัดรูปแล้วจะต้องเป็นดีกรีกำลัง=0

   ให้แทนด้วย
   เมื่อแทนแล้ว
   จัดรูปใหม่
   ก็จะเป็นสมการแยกกันได้ ต่อมาก็หาแบบสมการแยกกันได้
   คืนค่า v จากสมการ y = vx จัดรูปเป็น
   เมื่อคืนค่าแล้ว
จัดรูปอีกที จึงได้คำตอบ

วีดีโอ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น