วันพุธที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ตัวอย่างที่1.2สมการแยกตัวแปรได้ (Separable Equations) (x^2)(y^2)dy=(y+1)dx

จงหาคำตอบของสมการแบบแยกตัวแปรได้ (x^2)(y^2)dy=(y+1)dx
จัดรูปสมการใหม่


ใส่อินติเกรดทั้ง2ข้างจัดรูปสมการใหม่อินติเกรตตามความเข้าใจจัดรูปเสร็จครับ


วีดีโอ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น