วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ตัวอย่าง 1.28 เรื่อง Variables Seperable Equations ( สมการแบบแยกตัวแปรได้ ) ds/dt=((s^2)+6s+9)/(t^2)


สมการแบบแยกตัวแปรได้ Variables Seperable Equations

ds/dt=((s^2)+6s+9)/(t^2)

วิธีทำย้ายข้างจัดรูปให้dsอยู่กับsให้dt อยู่กับt


เปลียนรูป


เปลียนรูปใหม่


อินติเกรตทั้ง2ข้าง


จาก


เปลียนรูป


สูตรที่ใช้


อินติเกรตเสร็จ


จัดรูป


ย้ายข้างตอบ

วีดีโอ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น