วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ตัวอย่าง 1.29 เรื่อง Variables Seperable Equations ( สมการแบบแยกตัวแปรได้ ) sec x dy=x cot y dx


สมการแบบแยกตัวแปรได้ Variables Seperable Equations


sec x dy=x cot y dx
วิธีทำย้ายข้างจัดรูปให้dxอยู่กับxให้dy อยู่กับy


จากคุณสมบัติตรีโกน


เปลียนรูปใหม่


อินติเกรตทั้ง2ข้าง


สูตรที่ใช้


อินติเกรตชุด dy


อินติเกรตชุด dx ใช้ integrate by parts


อินติเกรตเสร็จ


ตอบ

วีดีโอ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น