วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ตัวอย่าง 1.30 เรื่อง Variables Seperable Equations ( สมการแบบแยกตัวแปรได้ ) (x+2)sin y dx +x cos y dy=0


สมการแบบแยกตัวแปรได้ Variables Seperable Equations
(x+2)sin y dx +x cos y dy=0


วิธีทำย้ายข้างจัดรูปให้dxอยู่กับxให้dy อยู่กับy


จากคุณสมบัติตรีโกน


เปลียนรูปใหม่


อินติเกรตทั้ง2ข้างสูตรที่ใช้


 อินติเกรตเสร็จ

ย้ายข้าง คุณสมบัติของลอการิทึม


 จัดรูปใหม่


เทคค่า e เข้าไปในคำตอบ


 คุณสมบัติเลขชี้กำลัง


สิ่งที่ควรรู้


จากนั้น


ความสัมพันธ์ของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลกับลอการิทึม


เพราะฉะนั้นจะได้


ตอบ


วีดีโอ
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น