วันอังคารที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ตัวอย่างที่1.1เรื่อง สมการแบบแยกตัวแปรได้ (Separable Equations) dy/dx=((x^2)(y^3))/(1+x)

จงหาคำตอบของสมการแบบแยกตัวแปรได้ dy/dx=((x^2)(y^3))/(1+x)
แยกตัวแปร
อินทิเกรตทั้งสองข้าง
จัดรูปให้อยู่ในรูปที่อินทิเกรดได้
อินทิเกรตเสร็จ
 จัดรูป
ย้ายข้าง=C

วีดีโอ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น