วันอังคารที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2561

ตัวอย่าง integrate 7 ( อินทิเกรต 7 ) ((2-x)(x^(1/2))dx


โจทย์ จงหาอินทิเกรต((2-x)(x^(1/2))dx
วิธีทำ
 กระจายรูทxเข้าในวงเล็บ


กระจายอินทิเกรต


สิ่งที่ควรรู้

คุณสมบัติเลขยกกําลัง


เปลียนรูปใหม่


xมีกำลังเป็นหนึ่ง


1มีค่าเท่ากับ2/2


กำลังบวกกัน

 สูตรที่ใช้

อินทิเกรต


1มีค่าเท่ากับ2/2


บวกกัน


กลับเศษเป็นส่วน

 เปลียนรูปใหม่


ตอบ
วีดีโอ

วีดีโอไม่ได้อธิบาย
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น