วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ตัวอย่าง 8 Laplace Transform ( การแปลงลาปลาซ )

วิธีทำ แปลงลาปลาซ 
 คุณสมบัติตรีโกณมิติ
จัดรูปใหม่
 2/8=4
 กระจายลาปลาซเข้า


 ใช้สูตร
 ทำการแปลงลาปลาซ 
 จัดรูป
 ทำการคูณไขว้
 คูณเข้าไปในวงเล็บ
 ตัวแปลตัดกัน
ตอบ

วีดีโอ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น