วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ตัวอย่าง 7 Laplace Transform ( การแปลงลาปลาซ )

วิธีทำ แปลงลาปลาซ 
สูตรการกระจายกำลัง2

 จัดรูปใหม่

 จากคุณสมบัติเลขชี้กำลัง
 จัดรูปใหม่
 3t-3t=0
 ที่ควรรู้
 กระจายลาปลาซเข้าวงเล็บ


 ใช้สูตรลาปลาซ

 ทำการแปลงลาปลาซ
 จัดรูป

 จัดรูปด้วยการคูณไขว้ที่ละคู่

 จัดรูป
 s-2s=-s
 จัดรูปด้วยการคูณไขว้


 กระจายวงเล็บเข้า
 ลบหักล้างกัน
 หรือ
ตอบ

วีดีโอ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น