วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ตัวอย่าง 1.18 เรื่อง Separable Equations (สมการแบบแยกตัวแปรได้) dx-(x^2)dy=0


จงหาคำตอบของสมการแบบแยกตัวแปรได้
วิธีทำ
 ย้ายข้าง  ย้ายข้างจัดรูปให้dxอยู่กับx ให้dy อยู่กับy อินติเกรตทั้ง2ข้าง
 สูตรที่ใช้


 อินติเกรตเสร็จ


 จัดรูป


 ตอบ
วีดีโอพร้อมอธิบาย
ไม่ได้อธิบาย


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น