วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ตัวอย่าง 6 Laplace Transform ( การแปลงลาปลาซ ) l{(sin at)^2}วิธีทำ แปลงลาปลาซ 
 คุณสมบัติตรีโกณมิติ
 จัดรูปใหม่
 ใช้สูตร
 แทนค่าสูตร

 ทำการแปลกลาปลาซ และเป็นสมการที่1


 นำ

 คูณเข้าไปในสมการที่1 คูณเข้าไปในวงเล็บ ตัวแปลตัดกัน


 จัดรูป

 Sกำลัง2ลบกันแล้ว2ตัดกับ4

ตอบ

วีดีโอ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น