วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ตัวอย่าง 9 Laplace Transform ( การแปลงลาปลาซ )

วิธีทำ แปลงลาปลาซ 

 คุณสมบัติตรีโกณมิติ


แทนค่าสูตร


จัดรูปใหม่


 ใช้สูตร


ทำการแปลงลาปลาซ


 2ตัด4 จัดรูป และตอบวีดีโอ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น