วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561

inverse laplace Transform4 ( อินเวอร์ส ลาปลาซ 4)

จงแปลงอินเวอร์ส ลาปลาซ ( inverse laplace Transform )
วิธีทำ

 แยกเศษส่วน

 ดึงค่าคงที่ออก

 สูตรใกล้เคียงที่สุด

จัดรูปให้เข้ากับสูตรนำ4/4เข้าไปคูณกับชุดหลัง


 เอาเศษ4ย้ายเข้าไปในวงเล็บ

 จัดรูปให้เข้ากับสูตรและแปลงอินเวอร์ส ลาปลาซ


 จัดเป็นเศษส่วนอย่างต่ำ

ตอบ
วีดีโอ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น