วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ตัวอย่าง integrate 1 ( อินทิเกรต 1 ) ( 1+2x+3x^3 )จงหาคำตอบ ( 1+2x+3x^3 ) 
กระจายอินทิเกรต

ดึงค่าคงที่ออกนอกอินทิเกรต

สูตรที่ใช้
อินติเกรต
จัดรูป
ตอบวีดีโอมีเสียงอธิบายวีดีโอแบบเร็ว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น