วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ตัวอย่าง integrate 2 ( อินทิเกรต 2 ) (2+x-(x^3)-(3x^6))/x


จงอินทิเกรต (2+x-(x^3)-(3x^6))/x


 แยกเศษส่วน
 จัดรูป
 กระจายอินทิเกรต

 ดึงค่าคงที่ออกนอกอินทิเกรต


 สูตรที่ใช้
 อินติเกรต
 จัดรูป

ตอบวีดีโอไม่มีเสียงอธิบาย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น