วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ตัวอย่างที่3.14 สมการแม่นตรง ( Exact Equation ) (tanx-sinxsiny)dx+cosxcosy=0


จงหาคำตอบของสมการแม่นตรง (tanx-sinxsiny)dx+cosxcosydy=0

วิธีทำ

ซึ่งอยู่ในรูป
 จะได้

 ตรวจสอบก่อนว่าเป็นสมการแม่นตรงหรือไม่ โดยหาอนุพันย่อยเทียบy ให้มองตัวแปรxเป็นค่าคงที่ หาอนุพันย่อยเทียบx ให้มองตัวแปรyเป็นค่าคงที่ เป็นสมการแม่นตรงเพราะ

 และจะมี
 อินติเกรตในรูป
ให้มองตัวแปรy เป็นค่าคงที่
 ให้มองตัวแปรx เป็นค่าคงที่
 แทนค่าสมการ

 อินทิเกรต เทียบxให้ดูแต่ตัวแปรxตัวแปรอื่นให้มองว่าเป็นค่าคงที่


 สูตรที่ใช้
 อินทิเกรต
 จะได้สมการที่1

 อินทิเกรต เทียบyให้ดูแต่ตัวแปรyตัวแปรอื่นให้มองว่าเป็นค่าคงที่


  สูตรที่ใช้

เป็นสมการที่2

 เวลาตอบ ให้ดูสมการที่1,2 ดึงที่เหมือนกันออกมา1ตัว ดึงที่ต่างกันมาทั้งหมดแล้วเท่ากับC
ตอบ


วีดีโอวีดีโอพร้อมคำอธิบาย


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น