วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ตัวอย่าง integrate 4 ( อินทิเกรต 4 ) ((x^3)-1)(x-1)dxโจทย์ จงหาอินทิเกรต ((x^3)-1)(x-1)dx
วิธีทำ

 เอาส่วนไปหารเศษก่อน ทำให้เศษน้อยกว่าส่วน


จะได้สมการใหม่

 x-1ตัดกันไป
 สูตรที่ใช้
 อินทิเกรต
 จัดรูป
 ตอบ
วีดีโอวีดีโอแบบเร็ว


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น