วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ตัวอย่างที่1 integrating factor ( ตัวประกอบเพื่ออินทิเกรต ) 6xydx+(4y+9(x^2))dy=0

จงหาตัวประกอบเพื่ออินทิเกรต (integrating factor) และหาคำตอบสมการแม่นตรง วิธีทำ หาค่า M(x) และN(y) แบบเดียวกับสมการแม่นตรง


สูตรที่ใช้
โดยที่
หาค่า
 และ

ขั้นตอนต่อมา ใช้สูตร
 แทนสูตร


 จะได้


 ขั้นตอนต่อมา ใช้สูตร


แทนสูตร
 จะได้ ใช้คุณสมบัติเอกซ์โพเนนเชียล
 จะได้ตัวประกอบเพื่ออินทิเกรต
นำค่าที่ได้ไปคูณกับโจทย์
 จะได้


 ขั้นตอนต่อมาใช้วิธีการหาคำตอบแบบสมการแม่นตรง

สูตรที่ใช้

 ค่า M,Nตัวใหม่


 ตรวจสอบว่าสมการแม่นตรง

สูตรที่ใช้

 แทนสมการ


 เราจะเห็นว่า


 เราจะเห็นว่า


 จึงเป็นสมการแม่งตรงแล้ว

ขั้นตอนต่อมาใช้สูตรแทนสูตร

 อินทิเกรตแต่ตัวแปรxค่าอื่นให้มองเป็นค่าคงที่ จะได้สมการที่1


 ต่อมา อินทิเกรตแต่ตัวแปรyค่าอื่นให้มองเป็นค่าคงที่ จะได้สมการที่2ดูสมการที่1 และสมการที่2  ค่าไหนเหมือนกันดึกมา1ตัว ค่าที่ต่างกันดึงมาทั้งหมดและเท่ากับc
ตอบ


วีดีโอมีเสียงอธิบาย

วีดีโอแบบเร็ว ไม่มีอธิบาย


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น