วันศุกร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561

Circuit RC 1 (วงจรไฟฟ้า RC 1)

Circuit RC 1 (วงจรไฟฟ้า RC 1) วงจรอันดับหนึ่ง

หาV(t) และเมื่อเวลาเท่ากับ200us แรงดันเท่าไร

 วิธีทำ
V(t)คือแรงดันไฟฟ้าในขณะที่ตัดแหล่งจ่ายไฟและเวลายังไม่เดิน1.จากรูป b เราต่อแหล่งจ่ายไฟฟ้า ทำให้เราวิเคราะห์หาค่า VoหรือVcได้คือ
แหล่งจ่ายไป9V เป็นวงจรขนาน ทำให้ไฟไหลผ่าน มางซ้ายทางขวา ไหลเท่ากัคือ 9V
จึงทำให้เรารู้ว่า
  VoหรือVc = 9V2.จากรูปc เมื่อเราตัดแหล่งจ่ายออก เราจะใช้คำนวหาค่าคงที่เวลาของแรงดัน ( Voltage Time Constant )
 


 ค่าคงที่เวลาของแรงดัน ( Voltage Time Constant )


3.
จากสูตร

 แทนค่าหาค่าV(t)
ตอบ


 แทนค่าเวลาที่200us

 แรงดันที่เวลา200us
ตอบ


วีดีโอ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น