วันอังคารที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2561

ตัวอย่าง 5 Laplace Transform ( การแปลงลาปลาซ )


วิธีทำแปลงลาปลาซ 
 คุณสมบัติเอกซ์โพเนนเชียล
 เปลี่ยนรูปใหม่
 สูตรที่ใช้
 แทนค่าสูตร

 คุณสมบัติของฟังก์ชันแกมมาใช้คุณสมบัติของฟังก์ชันแกมมา


 สามและหนึ่งส่วนสามตัดกัน


ตอบ
วีดีโอ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น