วันอังคารที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2561

ตัวอย่างที่3.12 สมการแม่นตรง ( Exact Equation ) (1-(3/x)+y)dx+(1-(3/y)+x)dy=0

จงหาคำตอบของสมการแม่นตรง

วิธีทำ
 ซึ่งอยู่ในรูป
 จะได้

 ตรวจสอบก่อนว่าเป็นสมการแม่นตรงหรือไม่ โดยหาอนุพันย่อยเทียบy ให้มองตัวแปรxเป็นค่าคงที่

 หาอนุพันย่อยเทียบx ให้มองตัวแปรyเป็นค่าคงที่ เป็นสมการแม่นตรงเพราะ
 และจะมี
  อินติเกรตในรูป
ให้มองตัวแปรy เป็นค่าคงที่

 ให้มองตัวแปรx เป็นค่าคงที่

แทนค่าสมการ

 ใช้สูตร

 อินติเกรต
 จะได้สมการที่1 อินติเกรต

 เป็นสมการที่2เวลาตอบ ให้ดูสมการที่1,2 ดึงที่เหมือนกันออกมา1ตัว ดึงที่ต่างกันมาทั้งหมดแล้วเท่ากับC


จัดรูปใหม่

ตอบ


วีดีโอ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น