วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ตัวอย่างที่3.11 สมการแม่นตรง ( Exact Equation ) (3y(x^2)+e^y)dx+((x^3)+(xe^y)-2y)dy=0

จงหาคำตอบของสมการแม่นตรง

วิธีทำ
 จัดรูปให้อยู่ใน
 จะได้

 ตรวจสอบก่อนว่าเป็นสมการแม่นตรงหรือไม่ โดยหาอนุพันย่อยเทียบy ให้มองตัวแปรxเป็นค่าคงที่

 หาอนุพันย่อยเทียบx ให้มองตัวแปรyเป็นค่าคงที่


 เป็นสมการแม่นตรงเพราะ
 และจะมี
  อินติเกรตในรูป
ให้มองตัวแปรy เป็นค่าคงที่
 ให้มองตัวแปรx เป็นค่าคงที่
 แทนค่าสมการ
 ใช้สูตร

 อินติเกรต

 จะได้

 เป็นสมการที่1

 อินติเกรต

 จะได้

เป็นสมการที่2

 เวลาตอบ ให้ดูสมการที่1,2 ดึงที่เหมือนกันออกมา1ตัว ดึงที่ต่างกันมาทั้งหมดแล้วเท่ากับC
ตอบ

วีดีโอ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น