วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ตัวอย่าง 4 Laplace Transform ( การแปลงลาปลาซ ) L{ 5sin2t-3cos2t}

จงแปลงลาปลาซ L{ 5sin2t-3cos2t}
วิธีทำ
ดึงค่าคงที่ออก
 ใช้สูตร
แทนค่าสูตร
 จัดรูป
 รวม
ตอบ


วิดีโอแบบไม่ได้ให้เสียง


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น