วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ตัวอย่าง 3 Laplace Transform ( การแปลงลาปลาซ )

จงแปลงลาปลาซ
วิธีทำ1
ใช้สูตร

แทนค่าสูตร

ตอบหรือ

 วิธีที่2 เป็นการอินติเกรตแบบ ไม่ตรงแบบ

สูตร
 เพราะฉะนั้น
ใช้อินติเกรตที่ละส่วน

จะได้


 ย้ายข้างชุดที่ติดอินติเกรตรวมค่าสัมประสิทธิ์


ทำให้ส่วนเท่ากัน


ย้ายข้างและกลับเศษเป็นส่วน ใส่ลิมิต


แทนค่าขอบเขต


หาค่าลิมิต


จะได้

 ค่าพาย ตัดกัน
ตอบ
ปล.ใครถนัดแบบไหน ชอบแบบไหนก็ทำนะครับ 5555
วิดีโอ
แบบไม่ได้บรรยาย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น