วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ตัวอย่าง 2 Laplace Transform ( การแปลงลาปลาซ ) L{2t^2}

จงแปลงลาปลาซ Laplace Transform 
L{2t^2}
วิธีทำ
ดึง2ออก

 ใช้สูตร
 แทนค่าสูตร
 ที่ควรรู้ แฟกทอเรียล
 แทนค่า
 สองคูณสอง
ตอบ


วีดีโอ แบบมีเสียงอธิบายวีดีโอ
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น