วันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2561

Inverse Laplace Transform ( การแปลงลาปลาชผกผันหรือการแปลงลาปลาชกลับ )


2. Inverse Laplace Transform การแปลงลาปลาชผกผันหรือการแปลงลาปลาชกลับ
     คือการแปลงกลับจากโดเมน S เป็น โดเมน เวลา(t)
ตัวอย่างที่
1.
http://www.mathuniver.com/2014/01/1-inverse-laplace.html
http://www.mathuniver.com/2014/07/inverse-laplace-unit-step-functions.html
http://www.mathuniver.com/2018/04/inverse-laplace-transform3-3.html
http://www.mathuniver.com/2018/06/inverse-laplace-transform4-4.html
5.

6.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น