วันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ตัวอย่างที่3.2Exact Equation (สมการแม่นตรง) (2x-1)dx+(3y+7)dy=0


จงหาคำตอบของสมการแม่นตรง(2x-1)dx+(3y+7)dy=0
วิธีทำ
 จัดรูปให้อยู่ใน
 จะได้
 ตรวจสอบก่อนว่าเป็นสมการแม่นตรงหรือไม่ โดยหาอนุพันย่อยเทียบy
 หาอนุพันย่อยเทียบx
 เป็นสมการแม่นตรงเพราะ
 และจะมี
 อินติเกรตในรูป
 แทนค่าสมการ
 ใช้สูตร
 อินติเกรต
 เวลาตอบ ดึงที่เหมือนกันออกมา1ตัว ดึงที่ต่างกันมาทั้งหมดแล้วเท่ากับC
วีดีโอ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น