วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ตัวอย่าง 1.17 เรื่อง Separable Equations (สมการแบบแยกตัวแปรได้) y(e^x)dy/dx=e^(-y)+e^(-2x-y)

จงหาคำตอบของสมการแบบแยกตัวแปรได้ 
y(e^x)dy/dx=e^(-y)+e^(-2x-y)
วิธีทำ
สมบัติของเลขยกกำลัง
เปลี่ยนรูป
เปลี่ยนรูป
ดึงตัวร่วม
ย้ายข้างจัดรูปให้dxอยู่กับให้dy อยู่กับy
คูณเข้าวงเล็บ
จัดรูปใหม่
จัดรูปเพื่ออินติเกรต

อินติเกรตทั้ง2ข้าง
สูตรที่ใช้
และสูตรอินติเกรตผลคูณ
ให้
ดิฟ U และอินติเกรตdV
จะได้
แทนค่า
อินติเกรตเสร็จ
จัดรูปตอบ


วีดีโอ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น