วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ตัวอย่างที่3.5 Exact Equation (สมการแม่นตรง) (2x(y^2)-3)dx+(2(x^2)y+4)dy=0


จงหาคำตอบของสมการแม่นตรง  (2xy2-3)dx+(2x2y+4)dy=0


 จัดรูปให้อยู่ใน
 จะได้
 ตรวจสอบก่อนว่าเป็นสมการแม่นตรงหรือไม่ โดยหาอนุพันย่อยเทียบy
 หาอนุพันย่อยเทียบx
 เป็นสมการแม่นตรงเพราะ
 และจะมี
 อินติเกรตในรูป
 แทนค่าสมการ
 ใช้สูตร
 อินติเกรต
 2ตัดกันเป็นสมการที่1
 อินติเกรต
2ตัดกันเป็นสมการที่2
 เวลาตอบ ให้ดูสมการที่1,2 ดึงที่เหมือนกันออกมา1ตัว ดึงที่ต่างกันมาทั้งหมดแล้วเท่ากับC


วีดีโอ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น