วันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ตัวอย่างที่1.5เรื่อง สมการแบบแยกตัวแปรได้ (Separable Equations) y'=ycotxจงหาผลเฉลยทั่วไป y'=ycotx
จัดรูป y'=dy/dxย้ายข้างให้yอยู่กับdy ให้cotxอยู่กับdxใส่อินทิเกรตทั้ง2ข้างของสมการ


สูตรที่ใช้

ให้ทำการอินทิเกรต


นำ เอกซ์โพเนนเชียล (e) คูณทั้งสมการ


จากความสัมพันธ์เอกซ์โพเนนเชียล (e)กับลอการิทึม

และสมบัติของเลขยกกำลัง

จัดรูป
ตอบวีดีโอ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น