วันพุธที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2557

ตัวอย่างที่3.1 Exact Equation (สมการแม่นตรง) e^x^2(dy+2xydx)=3(x^2)dx

จงหาคำตอบของสมการแม่นตรง e^x^2(dy+2xydx)=3(x^2)dx


จัดรูปสมการให้เป็นมาตรฐานเมื่อได้M,Nก็นำมาตรวจสอบว่าเป็นสมการแม่นตรงหรือไม่
หาคำตอบโดยใช้สมการ


นำค่าMและNเข้ามาใส่
ตอบ

วีดีโอ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น