วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ตัวอย่าง1 การอินติเกรต by past

เลือกตัวแปลที่จะมาดิฟ และอินติเกรต

ดิฟและอินติเกรตแยกกัน และทำการคูณทแยง คูณครั้งแรกบวกครั้งต่อไปลบ ครั้งถัดไปบวกสลับกันไปจนจบ แต่ถ้ามีการคูณกลับตามรูป
        สมการจะยังติดอินติเกรตอยู่ ก็อินติเกรตต่อจนจบและบวกC
แต่ถ้าไม่มีการคูณกลับ ก็คูณทแยงจนจบ และบวกCตอบได้เลย
        

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น