วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ตัวอย่างที่1.4เรื่อง สมการแบบแยกตัวแปรได้ (Separable Equations) ylnxdy/dx=((y+1)/x)^2

จงหาคำตอบของสมการแบบแยกตัวแปรได้ ylnxdy/dx=((y+1)/x)^2


แยกตัวแปร
จัดรูปสมการ

อินทิเกรตทั้งสองข้าง


อินทิเกรตเสร็จ ตอบ และบวกC


วีดีโอ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น