วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2560

ตัวอย่าง 1.16 เรื่อง สมการแบบแยกตัวแปรได้ (Separable Equations) dy/dx=e^(3x+2y)

จงหาคำตอบของสมการแบบแยกตัวแปรได้ dy/dx=e^(3x+2y)
สมบัติของเลขยกกำลัง
เปลี่ยนรูป

ย้ายข้างจัดรูปให้dxอยู่กับx ให้dy อยู่กับy

จากโดย กฎของลอการิทึม

เปลี่ยนรูป

ให้

ดิฟ

จัดรูป

เปลี่ยนรูป

อินติเกรตทั้ง2ข้าง

สูตรที่ใช้

อินติเกรตเสร็จ

คืนค่าU ,V และตอบ

หรือตอบ นำ-6คูณทั้งสมการ

หรือตอบ 
วีดีโอ


3 ความคิดเห็น:

  1. เเล้วเค้าให้ตอบเป็นผลเฉลยเฉพาะ เช่น y(2)=ln(2) จะคิดต่อยังไงหรอคะ

    ตอบลบ
  2. เเล้วเค้าให้ตอบเป็นผลเฉลยเฉพาะ เช่น y(2)=ln(2) จะคิดต่อยังไงหรอคะ

    ตอบลบ
  3. เเล้วเค้าให้ตอบเป็นผลเฉลยเฉพาะ เช่น y(2)=ln(2) จะคิดต่อยังไงหรอคะ

    ตอบลบ