วันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2560

ตัวอย่าง 1.14 เรื่อง สมการแบบแยกตัวแปรได้ (Separable Equations) dy/dx=(y+1)/x

จงหาคำตอบของสมการแบบแยกตัวแปรได้ dy/dx=(y+1)/x
ย้ายข้างจัดรูปให้dxอยู่กับx ให้dy อยู่กับy

อินติเกรตทั้ง2ข้าง

สูตรที่ใช้
อินติเกรตเสร็จ

นำ เอกซ์โพเนนเชียล (e) คูณทั้งสมการ

จากความสัมพันธ์เอกซ์โพเนนเชียล (e)กับลอการิทึม
และสมบัติของเลขยกกำลัง
จัดรูป

ตอบวีดีโอ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น