วันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

Laplace Transform ( การแปลงลาปลาช )

Laplace Transform การแปลงลาปลาช 
     คือการเปลียนจากโดเมน เวลา(t) เป็น โดเมน S

ตัวอย่างที่

1.
http://www.mathuniver.com/2014/01/1-laplace.html

2.
http://www.mathuniver.com/2018/02/2-laplace-transform-l2t2.html
http://www.mathuniver.com/2018/02/3-laplace-transform.html
http://www.mathuniver.com/2018/03/5-laplace-transform.html
http://www.mathuniver.com/2018/05/6-laplace-transform.html
http://www.mathuniver.com/2018/05/7-laplace-transform.html
http://www.mathuniver.com/2018/05/8-laplace-transform.html
http://www.mathuniver.com/2018/05/9-laplace-transform.html
10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น