วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ตัวอย่างที่3.9Exact Equation (สมการแม่นตรง) (2x/y)dx-((x^2)/(y^2))dy=0

จงหาคำตอบของสมการแม่นตรง (2x/y)dx-((x^2)/(y^2))dy=0


วิธีทำ

จัดรูปให้อยู่ใน

จะได้

ตรวจสอบก่อนว่าเป็นสมการแม่นตรงหรือไม่ โดยหาอนุพันย่อยเทียบy ให้มองตัวแปรxเป็นค่าคงที่

หาอนุพันย่อยเทียบx ให้มองตัวแปรyเป็นค่าคงที่

เป็นสมการแม่นตรงเพราะ

และจะมี

อินติเกรตในรูป


ให้มองตัวแปรy เป็นค่าคงที่

ให้มองตัวแปรx เป็นค่าคงที่

แทนค่าสมการ

ใช้สูตร

อินติเกรต

เป็นสมการที่1

อินติเกรต

เป็นสมการที่2

เวลาตอบ ให้ดูสมการที่1,2 ดึงที่เหมือนกันออกมา1ตัว ดึงที่ต่างกันมาทั้งหมดแล้วเท่ากับC
 หรือ

ตอบ


วีดีโอ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น