วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ตัวอย่าง 1.10 เรื่อง สมการแบบแยกตัวแปรได้ (Separable Equations) xy'-4y=0

จงหาคำตอบของสมการแบบแยกตัวแปรได้ xy'-4y=0
จัดรูป y'=dy/dx

ย้ายข้างจัดรูปให้dxอยู่กับx ให้dy อยู่กับy


อินติเกรตทั้ง2ข้าง

สูตรที่ใช้

อินติเกรตเสร็จ

จากโดย กฎของลอการิทึม 

จัดรูป

นำ เอกซ์โพเนนเชียล (e) คูณทั้งสมการ


จากความสัมพันธ์เอกซ์โพเนนเชียล (e)กับลอการิทึม

และสมบัติของเลขยกกำลัง

จัดรูป

ตอบ

หรือตอบวีดีโอ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น