วันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ตัวอย่าง 1.8 เรื่อง สมการแบบแยกตัวแปรได้ (Separable Equations) (x+1)dy/dx=x+6

จงหาคำตอบของสมการแบบแยกตัวแปรได้ (x+1)dy/dx=x+6
ย้ายข้างจัดรูปให้dxอยู่กับx ให้dy อยู่กับy

เราต้องมาตั้งหาร

หารเสร็จ

อินติเกรตทั้ง2ข้าง

กระจายอินติเกรต

สูตรที่ใช้

อินติเกรตเสร็จ และตอบ
วีดีโอ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น