วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ตัวอย่าง 1.9 เรื่อง สมการแบบแยกตัวแปรได้ (Separable Equations) (e^x)dy/dx=2x

จงหาคำตอบของสมการแบบแยกตัวแปรได้ (e^x)dy/dx=2x
ย้ายข้างจัดรูปให้dxอยู่กับx ให้dy อยู่กับy

อินติเกรตทั้ง2ข้าง

วิธีการอินติเกรตแบบ by pass

วีดีโอ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น