วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ตัวอย่าง integrate 5 ( อินทิเกรต 5 ) (((1/x^(1/2))- x^(1/2))dx


โจทย์ จงหาอินทิเกรต (((1/x^(1/2))- x^(1/2))dx
วิธีทำ
 ที่ควรรู้
 เปลียนรูป
 สูตรที่ใช้
 อินทิเกรตตามสูตร
 ที่ควรรู้
 จัดรูป
จะได้
 จัดรูป
 ตอบ
วีดีโอ

วีดีโอแบบไม่อธิบายไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น