วันอังคารที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ตัวอย่าง integrate 6 ( อินทิเกรต 6 ) ((6x^4)+4x-3/x)dx


โจทย์ จงหาอินทิเกรต ((6x^4)+4x-3/x)dx
วิธีทำ
 กระจายอินทิเกรต
 สูตรที่ใช้
 อินทิเกรต
 บวกกัน
 2ตัดกับ4

ตอบ

วีดีโอวีดีโอแบบไม่ได้อธิบาย
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น